Transdanubische Hornotter

Vipera ammodytes montandoni ( Dobrudscha )

0,1 V. a. montandoni, adult ( Foto: S.L.Dörr )
0,1 V. a. montandoni, adult ( Foto: S.L.Dörr )

Verbreitung